Terje Ogden

Seminar og foredrag 2018

21 november
Samarbeid mellom skoler og barnevernsinstitusjoner. Fagseminar, Fylkesmannen i Østfold.

For tidligere foredrag, se foredragslisten.