Terje Ogden

Seminar og foredrag 2021

18. august
Suksessfaktorer ved implementering», Kompetansesenteret, Drammen.

23. august
PMTO in Norway. PhD kurs i Arizona.

8. september
«Hva virker for gutter?» Guttas campus konferanse, Oslo

9. september
«Implementering som endringsarbeid», Læringsnetterverk for eldre reformen Leve hele livet, Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester.Viken, region Buskerud,

16. september
PALS konferansen «Et inkluderende læringsmiljø i skolen» (digital konferanse)

5. oktober
«Problematferd blant barn og unge». Oslo Met, Kjeller, Sosialpedagogisk rådgivning

20. oktober
«Implementering som lokalt utviklingsarbeid». Bodø, Statsforvalteren i Nordland.

16. november
«Tverrsektoriell veileder for samarbeid og samordning og effekt helt ut». Helsedirektoratet, Oslo.

17. november
«Fra kartlegging av behov til inkluderende praksis i skolen». Regionskonferanse, Ishavshotellet, Tromsø. Universitetet i Tromsø.

23. november
«Hva fremmer arbeidet med å forbedre praksis i skoler og barnehager?» (inkludering, samarbeid, utviklingsarbeid og implementering). PP-tjenesten i Oslo, SAS hotellet.

9. desember
«Allvarliga beteendeproblem i norska barnskyddsinstitutioner - status, utmaningar och förbättringsmöjligheter”. Digitalt webinar, Statens Institutionsstyrelse og Childhood.

For tidligere foredrag, se foredragslisten.